Integritetspolicy

Vi på 48 Marine AB värnar om din personliga integritet och arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller när du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller andra kanaler. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Det kan inkludera att hantera och behandla dina beställningar, svara på dina frågor och feedback samt för att genomföra marknadsundersökningar och analyser.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster, marknadsföring och andra relevanta information som kan vara av intresse för dig.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vilket de samlades in, eller så länge som det krävs enligt lag. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller vid förfrågan från myndighet. Vi kan dock använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla vissa tjänster åt oss, till exempel för att hantera betalningar eller hantera marknadsföringskampanjer. I dessa fall vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Dina rättigheter Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och få dem raderade eller rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begränsa eller invända mot vår användning av dina personuppgifter. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

Kontaktinformation

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.

48 Marine AB
Annikas gata 26, 421 67, Västra Frölunda
support@48marine.se