48-appen

48-appen är en mobilapplikation som erbjuder en smidig lösning för båtägare att få hjälp med service, reparation, transport, vinterförvaring eller andra tjänster relaterade till sin båt. Genom appen kan användare enkelt lägga in sitt ärende och få kontakt med lämpliga servicepartners som kan hjälpa till med det specifika uppdraget.

När en användare lägger in ett ärende i appen, samlar den in relevant information om båten och det specifika problemet eller behovet. Därefter kopplar appen ihop användaren med en servicepartner som har rätt kompetens och resurser för att utföra arbetet på ett professionellt sätt. Användaren kan sedan kommunicera direkt med servicepartnern via appen för att diskutera detaljer och boka in en tid för arbetet.

48 Marines mobilapplikation är utvecklad för att på bästa sätt hjälpa dig som båtägare. Tanken är att skapa en heltäckande lösning oavset vilka problem eller utmaning du som båtägare ställs inför.

Några av våra poppulära användningsområden:
1. Reparationer
2. Vinterförvaring
3. Transporter
4. Iläggning och upptagning
5. Lyft för övrig service som exempelvis bottenspolning.

Vi kommer löpande uppdatera vår service och vårt utbud för att dynamiskt kunna anpassa oss till vad branchen kräver.